Čišćenje i zaštita trupa plovila

Naslovna

Čišćenje i zaštita trupa plovila - Custom Consulting

Ako ste kao vlasnik plovila ozbiljni u namjeri da zaštitite svoju investiciju tada morate znati da su čišćenje, poliranje i premazivanje voskom osnovne radnje u zaštiti trupa plovila. Trup vašeg plovila u ozbiljnoj je ugrozi od vremenskih utjecaja, ali i od morske vode. Stoga čišćenje, poliranje i premazivanje nisu poslovi koji se obavljaju samo da bi brod izgledao lijepo. Ovi poslovi prvenstveno imaju zaštitnu i preventivnu ulogu.

Više je razloga zašto ne smijete propustiti premazivanje trupa plovila voskom najmanje jednom godišnje. Prije svega time ćete dobiti zaštitu od korozije, štetnog utjecaja soli i UV zračenja.

Imate li na vašem brodu naljepnice, pruge ili grafike? Vosak je najvažniji zaštitnik ovih elemenata i spriječit će njihovo trošenje. Vrijeme utrošeno na premazivanje voskom i poliranje vašeg plovila znači da ne morate trošiti vrijeme na struganje oštećenih naljepnica, bojanje i ponovno nanošenje novih naljepnica.

Održavanje plovila u top formi je pri vrhu liste prioriteta svakog vlasnika, a čišćenje, premazivanje voskom i poliranje su poslovi koji će to omogućiti. Kvalitetno održavanje trupa plovila podrazumijeva sprječavanje potrebe za popravcima i troškove koji s njima dolaze.

Što sve uključuje usluga zaštite trupa plovila:

  • Unutrašnje čišćenje i pranje vanjskog dijela plovila
  • Poliranje
  • Premazivanje voskom